• Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
    Η τεχνική εταιρία Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 2004 από τον Βασίλη Κυπαρίσση Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό.
    Περισσότερα

Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.


Η τεχνική εταιρία Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ιδρύθηκε το 2004 από τον Βασίλη Κυπαρίσση, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό. Εχει εδρα στην πόλη των Σερρών και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία. Κατασκευάζει ιδιωτικά αλλά και δημόσια έργα καθώς διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ.
Εξειδικεύεται στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών έργων και έχει πιστοποιηθεί βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2008
Διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και συνεργάζεται με έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Η κατασκευή γίνεται με υλικά πιστοποιημένα και αναγνωρισμένης ποιότητας.Tο έργο παραδίδεται έγκαιρα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

Ηλεκτρομηχανολογικά
Έργα
Κτιριακά
Έργα
Ενεργειακά
Έργα
Επισκευές -
Συντηρήσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χρυσ. Σμύρνης 4, Σέρρες

Τηλέφωνο: 2321027156, 2321022964

Φαξ: 2321096810

Κινητό: 6977672618