Υπηρεσίες

Η τεχνική εταιρία Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. αναλαμβάνει την κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
 • Ηλεκτροφωτισμός δρόμων, parking, πλατειών
 • Αντλιοστάσια ύδρευσης, αποχέτευσης
 • Κλιματισμός, θέρμανση
 • Συστήματα συναγερμού-πυροπροστασίας
 • Υποσταθμοί μέσης τάσης
  ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
 • Κατοικίες-γραφεία-καταστήματα
 • Σχολεία-Δημόσια κτίρια
 • Βιοτεχνίες-Βιομηχανίες
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
 • Φωτοβολταϊκά
 • Ανεμογεννήτριες
  ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • Ηλεκτρικών πινάκων
 • Αυτοματισμών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χρυσ. Σμύρνης 4, Σέρρες

Τηλέφωνο: 2321027156, 2321022964

Φαξ: 2321096810

Κινητό: 6977672618